Chính Sách Bảo Mật Lexor.com

Ngày có hiệu lực : 1 tháng 1 năm 2019

Chính Sách Bảo Mật Lexor.com

Chính sách Bảo mật này được soạn ra với mục đích mang đến sự an tâm cho những khách hàng quan tâm đến bảo mật thông tin cá nhân (PII) online. PII được áp dụng trong luật bảo mật và an ninh thông tin Mỹ. Thông tin có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác để xác nhận danh tính, liên lạc hoặc định vị một cá nhân hoặc nhận dạng cá nhân đó trong một hoàn cảnh. Vui lòng đọc kĩ Chính sách Bảo mật để hiểu cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý Thông tin Cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

Những thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ những khách hàng gh